08 June 2012

Rahsia Solat Subuh (Rujukan Hadith)

 
Solat tepat waktu

“Amal yang paling dicintai Allah Ta’ala adalah solat (tepat) pada waktunya.”
(HR. Al-Bukhari dan Muslim)

“Janganlah kalian meninggalkan solat secara sengaja. Barang siapa yang telah meninggalkan solat secara sengaja, maka Allah dan Rasul-Nya telah lepas tanggungan darinya.
(HR. Ahmad)

Perintah solat Subuh dan Waktunya

 
“Dirikanlah solat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula solat) subuh. Sesungguhnya solat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat).”
(Al-Isra’ [17]:78)

“Waktu solat Subuh dari terbit fajar sampai terbit matahari.”
 (HR. Muslim)

“Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat solat Subuh sebelum terbit matahari, maka ia telah melaksanakan solat Subuh.”
(HR. At-Tirmidzi)

Kemunafikan


”Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang solat (yaitu) orang-orang yang lalai dari solatnya,”
(Al Maa’uun [107]:4-5)

”Sesungguhnya solat yang paling berat bagiorang munafik adalah solat Isya’ dan solat Subuh. Sekiranya mereka mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, niscaya mereka akan medatangi keduanya sekalipun dengan merangkak. Sungguh, aku ingin menyuruh melaksanakan solat, lalu solat itu ditegakkan, kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami solat bersama orang-orang. Kemudian beberapa lelaki berangkat bersamaku dengan membawa kayu yang terikat, mendatangi suatu kaum yang tidak menghadiri solat berjamaah, sehingga aku bakar rumah mereka.” (HR. Al-Bukhari dan Muslin)

“Sesungguhnya dua solat ini (Subuh dan Isya’) adalah solat yang berat bagi orang munafik. Sesungguhnya, apabila mereka mengetahui apa yang ada dalam solat Subuh dan Isya’, maka mereka akan mendatanginya, sekalipun dengan merangkak.”
(HR Ahmad dan An-Nasa’i)

Keutamaan Solat Subuh

“Barang siapa yang solat Isya’ berjamaah maka seakan-akan dia telah solat setengah malam. Dan barangsiapa solat Subuh berjamaah (atau dengan solat Isya’, seperti yang tertera dalam hadits Abu Dawud dan Tirmidzi’) maka seakan-akan dia telah melaksanakan solat malam satu malam penuh.” 
(HR. Muslim)

“Barangsiapa yang solat dua waktu yang dingin maka akan masuk surga.”
(HR. Al-Bukhari)
Note: Dalam Fath Al-Bari disebutkan bahwa yang dimaksud dengan solat “Al-Bardaini” (dua waktu dingin) adalah solat Subuh dan Ashar.

Dari Jarir bin Abdullah: “Kami sedang duduk bersama Rasulullah, ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, ‘Sungguh, kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhadang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan solat sebelum terbit matahari dan solat sebelum terbenam matahari. Maka lakukanlah."
(HR. Al-Bukhari dan Muslim)

“Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang banyak berjalan dalam kegelapan menuju masjid dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat.”
(HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Note: Dalam kegelapan maksudnya: solat Isya’ dan solat Subuh.

Solat Sunat sebelum Subuh

“Dua rakaat fajar (solat sunnah sebelum subuh) lebih baik dari dunia dan seisinya.” 
(HR. Muslim)
Dari Sayyidah Aisyah: “Tidak ada solat sunnah yang lebih diperhatikan Rasulullah selain solat sunnah sebelum Subuh.” 
(HR. Bukhari)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...